โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay Hill Resort
Mandalay View Inn
Mandalay City Hotel