โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay View Inn
Mandalay City Hotel
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay Hill Resort