โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay Hill Resort
Mandalay View Inn
Mandalay City Hotel
Shwe Ingyinn Hotel