โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay City Hotel
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay View Inn
Mandalay Hill Resort