โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay View Inn
Mandalay Hill Resort
Mandalay City Hotel
Shwe Ingyinn Hotel