โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay View Inn
Mandalay Hill Resort
Shwe Ingyinn Hotel
Mandalay City Hotel