โรงแรมใกล้เคียง   Red Canal Hotel

Mandalay Hill Resort
Mandalay City Hotel
Mandalay View Inn
Shwe Ingyinn Hotel