ดิ เอ็มเมรัล โคฟ เกาะช้าง
ซีบรีซ โฮเทล รีสอร์ท
วี เจ ซีเรนิตี เกาะช้าง
โรงแรม คีรี เอเล เกาะช้าง
เกาะช้างพรีวิเลจ รีสอร์ท
เดอะ แกลเลอรี แอท เกาะช้าง