ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง
ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
เดอะชิล เกาะช้าง
วีเจ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์
แมค รีสอร์ท เกาะช้าง
เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด